Ginette Reens - coaching

Thuispagina.html
Thuispagina.html
Thuispagina.html
Thuispagina.html
Thuis-
paginaThuispagina.html
PersoonlijkPersoonlijk.html
InfoInfo.html

Werkwijze

LinksLinks.html
Werkwijze 
Kennismaking en de eerste verkenning van de coachingvraag vinden in het intakegesprek plaats. Op basis van wederzijds vertrouwen maken we verdere afspraken over de samenwerking en voor het coachingtraject. 
Mijn aanpak is oplossingsgericht en ik werk met voorbereidende opdrachten.
Voor het goed slagen van het coachingtraject is bereidheid om ècht te veranderen en het aandacht besteden aan de opdrachten van essentieel belang. 
file://localhost/Teksten%20brochure%20coaching-13.pages